Hopp til hovedinnhold

Bærekraftige energinarrativer - Industrimuseer møter klimakrisen

 • Utsnitt fra utstillingen på Aluminiummuseet
  1/1
  Fra Aluminiummuseet. Foto: Vestfoldmuseene IKS/Dag Alveng

Fakta om prosjektet

​"Bærekraftige energinarrativer» ledes av Norsk Teknisk Museum, i regi av Nettverk for teknologi- og industrihistorie. 

Prosjektet utføres i samarbeid med:  

 • Oljemuseet
 • Tekstilindustrimuseet
 • Oslo Museum
 • NVEs museumsordning
 • Vestfoldmuseene ved Aluminiummuseet

Prosjektet startet opp november 2021 og avsluttes i desember 2024.

Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd. 

Klimaendringer

Bærekraftige energinarrativer (BEN) setter fokus på hva klimaendringene betyr for hvordan museer formidler energispørsmål, industriutvikling og hvordan det har påvirket vårt moderne samfunn. 

Ved å øke museenes bevissthet om hvordan historien om energibehov og industriell utvikling er blitt fortalt samt formulere nye narrativer som inkluderer klimaspørsmålet, skal prosjektet bidra til samfunnets innsats for redusert karbonavtrykk. 

Ambisjonen er at museene skal spille en nøkkelrolle i å gjøre bærekraftmålene om klima- og miljø håndgripelige, forståelige og aktive for en bred offentlighet.

Prosjektet består av fire såkalte arbeidspakker: 

Arbeidspakke 1 undersøker hvordan narrativer om energi blir til. 

Arbeidspakke 2 utarbeider en spørreundersøkelse for å kartlegge i hvilken grad klima er en del av museenes strategier og planer og hvorvidt emneord knyttet til klimaendringer og miljø bli brukt i samlingsregistreringen. 

Arbeidspakke 3 består i å utvikle og formidle nye narrativer knyttet til klima og miljø. 

Arbeidspakke 4 sammenfatter arbeidspakke 1-3 i en fagfellevurdert antologi.

Vestfoldmuseenes delprosjekt "Aluminium – det grønne gullet?"

Vestfoldmuseenes delprosjekt, Aluminium – det grønne gullet?» inngår i arbeidspakke 3, og tar utgangspunkt i Aluminiummuseet utstilling som visuelt læringsmiljø. 

Her skal det utvikles et digitalt formidlingsprosjekt som utfordrer museets grunnfortellinger med fokus på klima- og miljøutfordringer i forhold til metallets verdikjede, egenskaper og bruksområder for 10. trinn spesielt og publikum generelt.

Prosjektet formidles i nevnte fagfellevurdert antologi. Antologien vil inneholde artikler som både inneholder ny historisk kunnskap og museologiske refleksjoner for samlet sett løfte fram nye narrative verktøy.

 • Bærekraftig narrativer, et nettverksmøte hos bedriften Speira Holmestrand. Foto: Kristin Skjelbred
  1/1
  Fra nettverkets internseminar 21.-22. april 2022. Prosjektets deltakere på besøk i aluminiumbedriften Speira Holmestrand. Foto: Vestfoldmuseene IKS/ Kristin Skjelbred.
Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1