<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=sfmaicqcxqyxq709aqayzxfi2w533s&ev=PageView&noscript=1" />

Det angår også deg - Larvik

Et formidlingsopplegg som omhandler hvordan Holocaust rammet familier i Vestfold, om brudd på menneskerettighetene og om demokratiets betydning.

  • Bildet i svart/hvitt og viser en jødisk familie på et jorde. Flere barn sitter oppå en hest. (Foto/Photo)
    1/1
    I undervisningsopplegget blir elevene kjent med familien Sachnowitz og deres skjebne.

Nøkkelinfo

  • Larvik museum
  • Målgruppe: VG3 
  • Varighet: 
  • Sted: Larvik museum 
  • Tilbudet er gratis

Alle elever i den videregående skolen i Vestfold har anledning til å være med på dette opplegget enten i Larvik, Sandefjord, Tønsberg eller på Berg fengsel.

Om opplegget

Demokrati og menneskerettigheter i Vestfold» er et formidlingsopplegg som omhandler hvordan Holocaust rammet familier i Vestfold, om brudd på menneskerettighetene og om demokratiets betydning.

I Larvik vil elevene bli kjent med livet og skjebnen til familien Sachnowitz, som da krigen brøt ut besto av faren Israel Sachnowitz og barna Martin, Elias, Samuel, Rita, Marie, Herman, Frida og Frank. Hele familien ble deportert og sendt til utryddelsesleiren Auschwitz. Bare Herman Sachnowitz overlevde. Han kom tilbake til Larvik og bygget seg opp et liv her etter krigen. I 1976 kom boka «Det angår også deg» ut. Boka ble skrevet av larviksforfatteren Arnold Jacoby, og ble i 2016 kåret til én av de ti viktigste bøkene om andre verdenskrig i Norge.

Introduksjon 

Undervisningsopplegget vil først ha en introduksjon der elevene blir kjent med familien Sachnowitz og deres skjebne. I denne introduksjonen vil også familiens skjebne settes inn i en større sammenheng. 

Byvandring i Larvik 

Etter introduksjonen tas elevene med på en byvandring der man forteller mer om familien Sachnowitz’ liv og skjebne på steder som familien hadde tilknytning til. Elevene vil blant annet få se familiens hus, der epletrærne faren plantet for hvert av barna sine fortsatt står i hagen, og snublesteinene som er lagt ned på torget til minne om familien.

Kontaktperson

Ane Ringheim 
Telefon: 402 24 098
e-post:ane.ringheim@vestfoldmuseene.no