Hopp til hovedinnhold

Dra på hvalfangst med klassen

Bli med på fortellervandring i Hvalfangstmuseet.

 • Bildet er i svart/hvitt og viser en hvalbåt ute på havet.
  1/1
  Skoleelevene lærer mye om lokalhistorie gjennom undervisningsopplegget på Hvalfangstmuseet.

Nøkkelinfo

 • Målgruppe: 7. trinn
 • Varighet: ca. 2 x 45 minutter 
 • Sted: Hvalfangstmuseet og hvalbåten "Southern Actor"
 • Opplegget kan tilpasses etter behov

Tilbys også som DKS.

Om opplegget

Fortellervandring i Hvalfangstmuseet​

Elevene får bli med på en fortellervandring og møte en pedagog som snakker med elevene om hvalene som sjøpattedyr, de ulike hvalartene og hvorfor man i flere hundre år har drevet med hvalfangst.

Etter en kort vandring i salen går vi gjennom skjelettrommet og videre til undervisningsrommet for å se på et utdrag av en film som viser en ekspedisjon til Antarktis.

Besøk på hvalbåten 

Museet legger også opp til et besøk på "Southern Actor", der elevene får komme om bord og selv bruke sansene og kroppen. Det er trangt i lugarene forut, hvor deler av mannskapet bodde i flere måneder av gangen.

Kunnskapsløftet

 • Naturfag: Overordnet del: Faget skal bidra til at elevene får naturopplevelser og et faglig grunnlag for å verne om naturressurser, bevare biologisk mangfold og bidra til en bærekraftig utvikling
 • Samfunnsfag: Kjerneelementer: Elevene skal kunne innhente og bruke informasjon fra ulike typer historiske, geografiske og samfunnsvitenskapelig kilder for å kaste lys over forhold i ulike samfunn, til ulike tider og i sitt eget liv
 • Samfunnsfag: Kjerneelementer: Elevene skal forstå sammenhenger mellom geografiske, historiske og nåtidige forhold og hvordan disse forholdene hver for seg og sammen har påvirket og påvirker mennesker og samfunn. Elevene skal få innsikt i den gjensidige påvirkningen mellom natur og samfunn
 • Samfunnsfag: Kjerneelementer: Elevene skal se at ressursbruken til mennesker har hatt og har konsekvenser, og kunne vurdere handlingsalternativ for bærekraftig utvikling på individuelt, nasjonalt og globalt nivå

Se filmen Blåst Forut:

 • 1/1

Kontaktpersoner

Atle Selnes Nielsen
Telefon: 916 70 118
e-post: atle.selnes.nielsen@vestfoldmuseene.no

Ingrid Fjeldstad
Telefon: 992 775 34
E-post: ingrid.fjeldstad@vestfoldmuseene.no

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1