Hopp til hovedinnhold

"Dronningen av SABA"

«Dronningen av SABA» er et humoristisk og alvorlig formidlingsopplegg om mensen, bind, skam og stolthet.

 • Bilde av tidligere annonse av SABA Diskret Mini
  1/1

Nøkkelinfo

 • Vestfoldarkivet 
 • Målgruppe: 9 - 10. trinn
  • Passer også for Kulturell spaserstokk og voksengrupper
 • Varighet: 60 minutter   
 • Periode: Etter avtale 
 • Sted: På skolen
 • Kostnad: DKS-honorar for forteller Charlotte Øster

Om opplegget

Gjennom fortellinger og autentisk arkivmateriale åpnes et felt som for mange og for lenge var lukket og pinlig. I fortellingene ligger refleksjon og humor fra ulike kulturer, tidsepoker og personlige opplevelser, mens kildematerialet er med på å skape historiske rammer og uvante møter med fortidens bind, belter, reklamer og undervisningsopplegg. 

Medvirkning er en viktig del av opplegget. Målgruppen skal få bidra med sine tanker om egne eller andres mensenerfaringer. Det er satt av 7 arbeidsdager til blant annet utarbeidelse av metodikk som gjelder medvirkning. Elevenes bidrag vil inngå i Vestfoldarkivets samling for bruk til forskning og formidling. De vil bli anonymisert. Det er også ønskelig å gå i dialog med enkelte av kommunens helsesykepleier på forhånd, for bedre samhandling opp mot elevene.

Utøvere

Arkivformidler Ulla Nachtstern ved Vestfoldarkivet, en avdeling i Vestfoldmuseene IKS  jobber særlig med formidling knyttet til demokrati, menneskerettigheter og mangfoldsperspektiver. 

Charlotte Øster forteller eventyr og historier som hun setter sammen etter tema og publikum. Hun er opptatt av å finne balansen mellom leken, humoren og alvoret i historiene.

Litt om SABA-arkivet i Vestfoldarkivet

Rett etter 2. verdenskrig startet historien om sanitetsbindet «Saba» og de mange produktene som kom til å lette livet til kvinner. Initiativtagerne Gravdahl og Brager startet smått med produksjon av engangsbind og bindbelter i uthuset i Tønsberg. Tilgang på råvarer og produksjonsmetoder var utfordrende. Det samme gjaldt markedet: For i Norge i 1945, strikket kvinner bindene sine selv. Og holdt munn. Menstruasjon var skambelagt; i bibelske kretser kalt Evas forbannelse. 

Bedriftsledelsen så at produktet hadde stort potensiale, om bare kvinnene ville gå over fra de hjemmelagede – og tørre å etterspørre varen. Og Saba satset langsiktig på modig og klok markedsføring, kombinert med helseopplysning. Fra forsiktige vignetter i etterkrigstiden til stadig mer prangende annonser og informativt undervisningsmateriell, bidro selskapet etter hvert til at holdninger ble endret og kunnskap ble tilført kvinner generelt, samt skole- og helsesektoren.

SABAs arbeid med å bygge ned fordommer og bygge opp kunnskap, gjorde kvinners liv enklere og folkehelsen bedre.  

 • Strikkede bind
  1/1
 • SABA-produkter. Bind
  1/1

Kontaktperson

Ulla Nachtstern
Telefon: 934 68 039
e-post: ulla.nachtstern@vestfoldmuseene.no

Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1