Hopp til hovedinnhold

Et stort stykke Norge

I dette undervisningsopplegget kan elevene bli kjent med deler av norsk polarhistorie i Arktis og Antarktis, og bli fortrolige med geografiske begreper og kart.

 • Sort-hvit-bilde viser en kvinne som ser mot oss over skulderen sin. Hun er kledd i pels og hatt og har et flagg foran seg.
  1/1
  Ingrid Christensen med flagg over Antarktis. Hvalfangstmuseets fotosamling.

Nøkkelinfo

 • Målgruppe: 5. trinn
 • Periode: April og mai
 • Varighet: 1 time
 • Sted: Hvalfangstmuseet
 • Opplegget kan tilpasses etter behov

Kan også tilbys som DKS.

Om opplegget

Introduksjon

15-20 minutter i aktivitetsrommet

Vi forteller kort om Nansens utforsking i nord, Amundsens kappløp med Scott om å komme først fram til Sydpolen i 1911, og vi snakker litt sammen med elevene om gjenstandene som er utstilt i utstillingsdel 1. Her har vi blant annet det norske flagget som var festet til en av hundesledene som var med til Sydpolen i 1911 og Roald Amundsens reiseskrivemaskin, m.m. Deretter retter vi kort oppmerksomheten mot andre som også utforsket områder i Antarktis, slik som Lars Christensen. 

Vi viser også filmklipp knyttet til temaet.

Oppgaveløsing

Elevene får utdelt kart over Antarktis og omkringliggende havområder. De får også utdelt en del foto på mindre lapper. Ved hjelp av informasjon i utstillingen skal de plassere fotoene på kartet de har fått utdelt.

I tillegg får elevene noen spørsmål de må finne svar på. Riktige svar gir dem bokstaver som skal settes sammen til et løsningsord.

De får rundt 20-25 minutter til å løse oppgaven. Deretter samles vi i undervisningsrommet og går gjennom svarene.

Oppsummering 

I oppsummeringen viser vi kartet over Antarktis (tilhørende Lars Christensen) fra 1874 og et nyere kart etter «hans» oppdagelser og kartlegging. Vi viser også et kart over Antarktis med Dronning Maud Land, og viser hvor stort Norges fastland er i forhold.

Kunnskapsløftet 2020

 • Samfunnsfag: Fagrelevans og sentrale verdier: Gjennom arbeidet med faget skal elevene forstå hvordan geografiske, historiske og nåtidige forhold legger forutsetninger for hvordan mennesker dekker sine behov, og for hvordan makt og ressurser blir fordelte. Elevene skal bli bevisste på hvordan vi er historieskapte, men også historieskapende
 • Naturfag: Kompetansemål etter 7. trinn: Gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg
 • Samfunnsfag: Kompetansemål etter 4. trinn: Elevene skal kunne utforske og presentere samfunnsfaglige spørsmål, søke etter informasjon i ulike kilder og vurdere hvor nyttig informasjonen er til å belyse spørsmålene

Kontaktpersoner

Atle Selnes Nielsen
Telefon: 916 70 118
e-post: atle.selnes.nielsen@vestfoldmuseene.no

Ingrid Fjeldstad (fra 20.02.23)
Telefon: 992 77 534
e-post: ingrid.fjeldstad@vestfoldmuseene.no

 • Kart i grått og hvitt over Sydpol-landet
  1/1
  Kart fra Norvegia-ekspedisjonen, 1930-31. Kartet viser rute og oseanografiske stasjoner. Hentet fra Norsk Geografisk Tidsskrift 1930-31, side 353.
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1