Hopp til hovedinnhold

Første møte med museet - Larvik

Velkommen til andreklassingenes først møte med museet. Her er elevene aktive deltakere som utforsker både Larviks historie og hva museer kan være gjennom fortellinger, gjenstander og dialog.

 • Flere barn på bildet og forrest en gutt som holder i en hvit hvaltann. Ei lita jente kikker nysgjerrig på.
  1/1
  Barna får utforske nye ting på museet. Foto: Georg Aamodt.

Nøkkelinfo

 • Målgruppe: 1.- 4. trinn - primært tilpasset 2. trinn
 • Varighet: 1 time
 • Maks antall deltakere: 30
 • Sted: Sjøfartsmuseet, Larvik museum

Om opplegget

Hva er et museum? Hvem jobber på et museum og hva gjør de som jobber der?

Disse og mange andre spørsmål får vi ofte fra små og store som besøker oss. På museer er det utstilt mye rart. Museene samler inn, dokumenterer, forsker på og formidler vår kulturhistorie. Det er morsomt å gå på museum. Her kan vi utforske hvordan folk hadde det i «gamle dager». Vi skal ikke mange år tilbake i tid før mye var annerledes fra slik vi kjenner det i dag. 

Når andreklassingene er på besøk, fokuserer vi på undring, dialog, fortellinger og aktiviteter. I «museumsverkstedet» ser vi nærmere på flere gamle ting som vi har på magasinet. Elevene vil lære hva slags utstyr som trengs for å ta på, rengjøre og rense gamle støvete ting. Vi snakker også om hva tingene kan fortelle oss. I utstillingene blir elevene kjent med hvordan utvalget og sammensetningen av ting og informasjon lager fortellinger. Men vil alle elevene ta med seg de samme fortellingene videre?

”Første møte med museet” er andreklassingenes møte med Larvik museum og oss som jobber der. 

NB! Det kan være kaldt på Sjøfartsmuseet. Derfor er det fint om elevene har med seg innesko og en varm genser.

Velkommen til en spennende og lærerik opplevelse på Sjøfartsmuseet på Tollerodden!

Læreplanmål

“Første møte med museet” er primært et samfunnsfaglig opplegg som spiller opp til fagets sentrale verdier og kjerneelementer. Gjennomkritisk tenking, undring og utforsking får barna større forståelse for hvordan teknologi og ressurser påvirker det livet vi lever.

Kompetansemål etter 2. trinn:

 • Utvikle og presentere samfunnsfaglige spørsmål
 • Samtale om hvordan ulike kilder, inkludert kart, kan gi informasjon om samfunnsfaglige spørsmål
 • Utforske og beskrive kulturminner og kultur- og naturlandskapet i nærmiljøet
 • Utforske og presentere hvordan mennesker levde for en- til to menneskealdre siden

Norskfaglig baserer “Første møte med museet” seg på kjerneelementene tekst i kontekst, kritisk tilnærming til tekst, og muntlig kommunikasjon og det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap.​

Kompetansemål etter 2. trinn:

 • Lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler 
 • Beskrive og fortelle muntlig og skriftlig​

 • en dame med mørkt hår sitter foran flere barn. Hun holder sin høyre hånd over en kiste og forteller barna noe om den
  1/1
  Velkommen til en lærerik opplevelse på Sjøfartsmuseet! Foto: Georg Aamodt.

Forslag til forarbeid

Still elevene utforskningsspørsmålene: Hva er et museum? Hvem jobber på et på museum? Hva gjør de som jobber der? 

Reflekter sammen med elevene og ta notater til refleksjonene. Si ifra til oss på museet når dere kommer, så tar vi en prat om dette mot slutten av besøket. Har dere fortsatt de samme tankene, eller har de endret seg etter besøket hos oss?

Knyttet til:

 • Kompetansemål etter 2. trinn, samfunnsfag:
  • Utvikle og presentere samfunnsfaglige spørsmål
 •  Kompetansemål etter 2. trinn, norsk:
  • Lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler

Forslag til gjennomgående for- og etterarbeid

Still elevene utforskningsspørsmålene: Hva er et museum? Hvem jobber på et på museum? Hva gjør de som jobber der? Vær referent eller la elevene selv skrive eller lese inn en kort tekst som svarer på disse spørsmålene før de kommer på besøk til museet. 

La elevene svare på de samme spørsmålene etter besøket, uten tilgang til de forrige tekstene.

Gi elevene tilgang til de tekstene de laget før besøket og la elevene sammenligne svarene før og etter besøket. Har tekstene endret seg? Hvorfor eller hvorfor ikke? Reflekter sammen med elevene.

Knyttet til: 

 • Kompetansemål etter 2. trinn, samfunnsfag:
  • Utvikle og presentere samfunnsfaglige spørsmål
  • Samtale om hvordan ulike kilder (inkludert kart), kan gi informasjon om samfunnsfaglige spørsmål
  • Utforske og beskrive kulturminner og kultur- og naturlandskapet i nærmiljøet
  • Utforske og presentere hvordan mennesker levde for en- til to menneskealdre siden
 • Kompetansemål etter 2. trinn, norsk:
  • Lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler
  • Beskrive og fortelle muntlig og skriftlig

Forslag til etterarbeid

La dere inspirere av museumsbesøket og lag deres egen miniutstilling i klasserommet. 

Temaet kan være Vestfold i gamle dager eller Larvik by eller noe annet som opptar klassen for øyeblikket. Hva velger dere å stille ut? Hvordan kan dere planlegge utstillingen slik at deres fortelling kommer fram? Og hva kan dere si om det ferdige resultatet?

Knyttet til:   

 • Kompetansemål etter 2. trinn, samfunnsfag:
  • Samtale om hvordan ulike kilder, inkludert kart, kan gi informasjon om samfunnsfaglige spørsmål
  • Utforske og beskrive kulturminner og kultur- og naturlandskapet i nærmiljøet
  • Utforske og presentere hvordan mennesker levde for en- til to menneskealdre siden
 • Kompetansemål etter 2. trinn. norsk:
  • Lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler

Kontaktperson

Marianne Sørensen
Telefon: 415 35 791
E-post: marianne.sorensen@vestfoldmuseene.no

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1