Hopp til hovedinnhold

Fra det ene til det andre

 • Et maleri fra kunstutstilling. Vi kan skimte fire mørke skikkelser, i tillegg til en femte som ligger foran. Skikkelsene ser nakne ut. Maleriet består av fargene lilla, gult rundt skikkelsene og stedvis rosa, rødt og blått
  1/1
  Do not go gentle I, 2005, Håkon Bleken

Nøkkelinfo

 • Målgruppe: Passer for alle
 • Periode: 07.10.23 - 30.12.23
 • Tidspunkter: 09.00-10.45, 11.00-12.45 og 13.15-15.00*
 • Varighet: 1t 45 min - 2 t
 • Maks. antall elever: 30 + 2 lærere
 • Sted: Haugar kunstmuseum 
 • DKS
 • Opplegget kan tilpasses etter behov

Samlingsutstilling – freestyle verksted

I arbeidet frem mot Fra det ene til det andre har ingen detaljer vært avklart. 

Utstillingen blir til ved improvisering gjennom at verksutvalget først gjøres på stedet når den henges opp i salene. Kurateringen og monteringen skjer med andre ord samtidig, som en form for freestyle. 

Dette muliggjøres først og fremst av at utstillingen er en samlingspresentasjon der alle verkene kommer fra Haugars samling. 

Logistikken er enkel; verkene skal rett opp fra kjelleren til utstillingssalene i andre etasje. Først ved monteringsstart vil kurator gå ned i magasinet og velge ut verk, ett etter ett, basert på intuisjon og innfall – det den sveitsiske kuratoren Harald Szeemann kalte «whims and moods».

 • 1/1

Freestyle formidling og verksted

Formidlingen er dialogbasert og dens form og innhold tilpasses den aktuelle målgruppen. For elevene i grunnskole og videregående skole knyttes formidlingen særlig til læringsmålene i kunst og håndverk, kunst, design og arkitektur, norsk, historie og samfunnsfag.

 • Lær om ikonografisk billedtolkning, og prøv deg på en freestyle omvisning selv. (fra og med 10. kl)
 • Freestyle verksted - vi følger opp tanken bak utstillingen og gir elevene noen ulike valg i verkstedene
 • Freestyle omvising: Vi lærer å prate om kunst! Denne utstillingen er en annerledes utstilling, formidlerne og klassen velger seg ut verk, det handler mer om billed- og kunsttolkning, en dialogbasert formidling

Fra læreplanen

 • Kunst og kultur omfatter mange skapende og kreative fagområder, som påvirker både våre fysiske omgivelser og samfunnsutviklingen. Vår estetiske sans utvikles i møte med ulike kulturelle uttrykk, og de bidrar til å løfte fram nye perspektiver. Kunst- og kulturuttrykk har også betydning for den enkeltes personlige utvikling. Kulturelle opplevelser har en egenverdi, og elevene skal få oppleve et variert spekter av kulturuttrykk gjennom sin tid i skolen.
 • Muntlige ferdigheter i kunst og håndverk er å kunne sette ord på og reflektere over estetiske opplevelser og skapende prosesser
 • Fordype seg i en visuell uttrykksform og/eller en håndverksteknikk, utforske muligheter gjennom praktisk skapende arbeid og presentere valg fra idé til ferdig resultat

Kontaktinformasjon og bestilling

Tilbudet er gratis. Velkommen!

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1