Hopp til hovedinnhold

Historien bak Eidsfoss jernverk

På dette DKS-opplegget vil elevene bli kjent med historien bak Eidsfoss jernverk, der vi er innom både dansketid, enevelde og begynnende industrialisering. Elevene vil også lære om livet på Eidsfoss før i tiden, både for barna, arbeidere på verket, kvinnene og verkseieren.

 • 1/1

Nøkkelinfo

 • Jernverket Eidsfoss
 • Målgruppe: 7. trinn 
 • Periode: September
 • Varighet: 4 timer 
 • Antall: Maks 60 
 • Sted: Jernverket Eidsfoss
 • Tilbudet er gratis

Om opplegget

Opplegget er tredelt.

Del 1: Besøk hos lærer Sandnes. Tur i lokalområdet og besøk i skolestue med historietime om Eidsfoss jernverk.

Del 2: Besøk hos former på verket og på Eidsfoss Jernverkmuseum. Eleven vil lære om produksjonen på Eidsfoss og får selv være med å støpe sin egen gjenstand.

Del 3: Besøk hos formerenken Elise Kristensen i Bråtagata. Elevene blir kjent med hennes liv og hverdag, og deltar i en kulturløype i landskapet.

Opplegget er forankret i de nye læreplanene fra 2020 med hovedvekt på samfunnsfag.

I opplegget ønsker vi å vise sammenhengen mellom geografiske og historiske forhold med utgangspunkt i jernverket. Opplegget tar også opp hvordan makt og ressurser har blitt fordelt tidligere på jernverket, og hvilke endringer som har skjedd i samfunnet.

Vi legger opp til en variert dag der elevene vil få delta i skapende arbeid, utforske på egenhånd utendørs, og delta aktivt i dialog og refleksjon med våre pedagoger.

Kompetansemål samfunnsfag

 • Utforske hvordan mennesker i fortiden livnærte seg, og samtal om hvordan sentrale endringer i livsgrunnlaget og teknologi har påvirket og påvirker demografi, levekår og bosetningsmønstre.
 • Beskriv geografiske hovedtrekk i ulike deler av verden og reflekter over hvordan disse hovedtrekkene påvirker mennesker som bor der.

Kompetansemål Kunst og håndverk

 • Bruke ulike håndverktøy og elektriske verktøy for å bearbeide og sammenføye harde, plastiske og myke materialer på en trygg og miljøbevisst måte.

Kontaktpersoner

Urd Kalvik
Telefon: 412 69 749
epost: urd.kalvik@vestfoldmuseene.no 


Selma Kittelsen
Telefon: 482 17 137
epost: selma.kittelsen@vestfoldmuseene.no

 • 1/1
Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1