<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=sfmaicqcxqyxq709aqayzxfi2w533s&ev=PageView&noscript=1" />

Historien bak Eidsfoss jernverk

På dette DKS-opplegget vil elevene bli kjent med historien bak Eidsfoss jernverk, der vi er innom både dansketid, enevelde og begynnende industrialisering. Elevene vil også lære om livet på Eidsfoss før i tiden, både for barna, arbeidere på verket, kvinnene og verkseieren.

 • (Foto/Photo)
  1/1

Nøkkelinfo

 • Jernverket Eidsfoss
 • Målgruppe: 7. trinn 
 • Periode: September
 • Varighet: 4 timer 
 • Antall: Maks 60 
 • Sted: Jernverket Eidsfoss
 • Tilbudet er gratis

Om opplegget

Opplegget er tredelt.

Del 1: Besøk hos lærer Sandnes. Tur i lokalområdet og besøk i skolestue med historietime om Eidsfoss jernverk.

Del 2: Besøk hos former på verket og på Eidsfoss Jernverkmuseum. Eleven vil lære om produksjonen på Eidsfoss og får selv være med å støpe sin egen gjenstand.

Del 3: Besøk hos formerenken Elise Kristensen i Bråtagata. Elevene blir kjent med hennes liv og hverdag, og deltar i en kulturløype i landskapet.

Lærerveiledning
Kompetansemål

Kontaktpersoner


 • (Foto/Photo)
  1/1