Hopp til hovedinnhold

Jerntid – ny forskning på de gamle jernverkene

 • Jerntid, et prosjekt
  1/1

Fakta om prosjektet

Prosjektet er initiert og ledet av Stiftelsen Næs Jernverksmuseum, og er forankret i Bergverksnettverket og Herregårdsnettverket. 

Prosjektet er støttet av Kulturrådet. 

Varighet: 2021-2025

Deltakerne er institusjoner med et felles ansvar for de gamle jernverkene: 

 • Næs jernverksmuseum
 • Kuben Museum og arkiv 
 • Vestfoldmuseene
 • Østfoldmuseene
 • Arkivverket 
 • Norsk Bergverksmuseum

Delprosjekt - Teknologisk innovasjon og kommunikasjon under «den brune revolusjon». Eidsfoss verk på 1800-tallet

Slutten av 1800-tallet var en krevende periode for mange av de norske jernverkene, og med dette som utgangspunkt, skal Kasper Søyland skrive to artikler om denne perioden på Eidsfoss verk.

Artikkel 1 skal publiseres i Vestfoldmuseenes skriftserie Kontekst og tanke i 2023. Hvordan foregikk frakt av produkter fra Eidsfoss jernverk i denne perioden? Hva betød det engelske eierskapet for kommunikasjonen i en tid da produksjon og transport gikk fra å være basert på fornybare til ikke-fornybare energikilder.

Artikkel 2 skal publiseres i Fortuna i 2024 – tidsskrift for historie, teknologi og kultur i 2024, som utgis av Næs jernverksmuseum. Med utgangspunkt i oppkjøpet av Eidsfoss og Kongsberg jernverker i 1864, stilles spørsmål om hva som lå bak engelskmennenes satsning, hva det hadde dette å si for den teknologiske utviklingen ved de norske verkene, og hva som var bakgrunnen for at de trakk seg ut etter bare ni års drift?

Funn fra prosjektet som helhet, skal danne kunnskapsgrunnlag for en oppgradering av utstillingen til Jernverksmuseet på Eidsfoss. Utstillingen skal nettopp se på jernverkshistorien i et bærekraftperspektiv, og er planlagt å stå ferdig i 2025.

  • 1/1
  • Jerntid, fra innsiden i produksjonen
   1/1
  Museum24:Portal - 2024.05.16
  Grunnstilsett-versjon: 1