Om Vestfoldmuseene

Vestfoldmuseene IKS består av en arkivinstitusjon, et kunstmuseum, et vikingsenter, Thor Heyerdahl-instituttet, syv kulturhistoriske museer og en samlingsforvaltning for gjenstander og fotografier. Våre spesialmuseer og temautstillinger sender deg på en fengende reise gjennom vikingtid, grevskapshistorie, middelalder, hvalfangsthistorie, kunstneren Edvard Munchs liv, ekspedisjoner, moderne industrihistorie, samt sterke kunstopplevelser.

Våre verdier

Vestfoldmuseene kjennetegnes ved at vi er:

Dynamiske: Vi er initiativrike og handlekraftige. Vi tar plass og sikrer at kunst og kulturarv aktualiseres og har gode kår.

Relevante: Vi belyser aktuelle temaer og stiller kritiske spørsmål. Vi fremmer demokrati og påvirker samfunnsutviklingen.

Inkluderende: Vi er tilgjengelige, synlige og i dialog. Hos oss skal alle føle seg velkommen og ivaretatt.

Verdifulle: Vi forvalter, forsker og formidler i et langsiktig perspektiv. Vi skaper opplevelser som beriker samfunnet.

DRIV!

Vestfoldmuseene som interkommunalt selskap

Vestfoldmuseene IKS ble opprettet som et interkommunalt selskap i 2009,  ved sammenslåingen av museer og arkiv i Vestfold. Vestfoldmuseene eies av ni kommuner og Vestfold fylkeskommune, med 69 ansatte årsverk fordelt på de ulike avdelingene. Vestfoldmuseene IKS har eget styre, og selskapets øverste myndighet er representantskapet.

Eierskap til samlinger og bygninger er ikke overført til Vestfoldmuseene IKS, men ligger hos de tidligere museumsdriverne/ -eierne. Vestfoldmuseene har tett samarbeid med lokale historielag og frivillige interessenter, og deltar faglig i en rekke nasjonale, regionale og internasjonale nettverk.

Les mer om «Lov om IKS» på Lovdata sine hjemmesider.

Postadresse
Vestfoldmuseene IKS
Postboks 1247
3205 Sandefjord

Organisasjonsnummer
993 871 184

Besøksadresse
Hinderveien 10
3223 Sandefjord

Telefon og epost 
+47 970 85 504
post@vestfoldmuseene.no

Fakturering

Faktura sendes i EHF-format og merkes med bestillers navn eller navn på avdelingen faktura gjelder.

Dersom det ikke kan sendes faktura i EHF-format, sendes faktura til faktura@vestfoldmuseene.no