Om Vestfoldmuseene

Vestfoldmuseene IKS drifter ni museer i Vestfold fylke. Våre spesialmuseer og temautstillinger sender deg på en fengende historisk reise gjennom vikingtid, grevskapshistorie, middelalder, hvalfangsthistorie, kunstneren Edvard Munchs liv og moderne industrihistorie, samt ett av landets beste kunstmuseer. Vestfoldmuseene IKS driver også Vestfoldarkivet og Samlingsforvaltningen, med gjenstander, fotografier og arkiver fra hele Vestfold. Hver avdeling tilbyr særegne temaer og opplevelser.

Bildet viser Vestfoldmuseene og logo skrevet på svart bakgrunn.

Vestfoldmuseene som interkommunalt selskap

Vestfoldmuseene IKS ble opprettet som et interkommunalt selskap i 2009,  ved sammenslåingen av museer og arkiv i Vestfold. Vestfoldmuseene eies av ni kommuner og Vestfold fylkeskommune, med 69 ansatte årsverk fordelt på de ulike avdelingene. Vestfoldmuseene IKS har eget styre, og selskapets øverste myndighet er representantskapet.

Eierskap til samlinger og bygninger er ikke overført til Vestfoldmuseene IKS, men ligger hos de tidligere museumsdriverne/ -eierne. Vestfoldmuseene har tett samarbeid med lokale historielag og frivillige interessenter, og deltar faglig i en rekke nasjonale, regionale og internasjonale nettverk.

Les mer om «Lov om IKS» på Lovdata sine hjemmesider.

Fakturering

Fakturaadresse:
Vestfoldmuseene IKS
Postboks 1247

3205 Sandefjord

Vestfoldmuseene vil at faktura sendes i EHF-format. Vårt organisasjonsnummer er 993 871 184.
Det er fint om faktura merkes enten med bestillers navn eller navn på avdelingen faktura gjelder.
Dersom det ikke kan sendes faktura i EHF-format, så ber vi om at faktura sendes til faktura@vestfoldmuseene.no

Kontakt oss

Postadresse
Vestfoldmuseene IKS
Postboks 1247
3205 Sandefjord

Besøksadresse
Hinderveien 10
3223 Sandefjord

Tlf. +47 970 85 504
post@vestfoldmuseene.no

Organisasjonsnummer
993 871 184

Våre verdier

Vestfoldmuseene kjennetegnes ved at vi er:

Aktuelle: Vi er aktuelle på en måte som berører og begeistrer. Vi tar initiativ til utvikling og forbedring med publikums opplevelse i fokus.

Ekte: Alt vi gjør bygger på ekthet og ærlighet (autentisk materiale) – basert på grundighet, fakta og unik formidlingsevne.

Modige: Vi tør å utfordre og tenke nytt. Vi er tydelige og ærlige med et brennende engasjement for det vi gjør.

Respektfulle: Vi viser respekt for mennesker og samlinger – historie og kultur, tid og rom. Vi er ydmyke for fag og deler kompetanse i en stadig søken etter å gjøre hverandre gode.