Presse

Vestfoldmuseenes kontaktpunkter for pressen:

For konkrete henvendelser gjeldende museene/avdelingene, ta kontakt med våre avdelingsdirektører:

Bilder av Vestfoldmuseene:

Vestfoldmuseene
Museum Vestfold
April 2013