For presse

Kontaktpersoner (overordnet)

Direktør

Lene Walle
lene.walle@vestfoldmuseene.no
tlf. 489 59 476

Kommunikasjonsrådgiver

Therese Grande
therese.grande@vestfoldmuseene.no
tlf. 481 20 511

Kontaktpersoner avdelingene

For henvendelser gjeldende museene/avdelingene, ta kontakt med våre avdelingsdirektører:

Larvik museum:

Aina Aske
aina.aske@vestfoldmuseene.no
tlf. 415 35 786

Haugar Vestfold kunstmuseum:

Jan Åke Petterson
jan.ake.pettersson@vestfoldmuseene.no
tlf. 951 43 273

Hvalfangstmuseet:

Dag Ingemar Børresen
dag.borresen@vestfoldmuseene.no
tlf. 992 71 645

Slottsfjellsmuseet:

Arild Braa Norli
arild.braa.norli@vestfoldmuseene.no
tlf. 476 07 614

Midgard vikingsenter:

Hilde Margrethe Nielsen hilde.margrethe.nielsen@vestfoldmuseene.no
tlf. 480 72 553

Nord-Jarlsbergmuseene: Jernverket Eidsfoss, Aluminiummuseet, Berger museum:

Hanne S. Østerud
hanne.osterud@vestfoldmuseene.no
tlf. 480 92 497

Munchs hus:

Solfrid Sakkariassen
solfrid.sakkariassen@vestfoldmuseene.no
tlf. 482 29 298

Vestfoldarkivet og Samlingsforvaltningen:

Karianne Schmidt Vindenes karianne.schmidt.vindenes@vestfoldmuseene.no
tlf. 415 73 858