Hopp til hovedinnhold

Samling 2024

 • 1/1
  Siri Aurdal, Almanakk, 2020 – 2023.

Nøkkelinfo

 • Målgruppe: Passer for alle
 • Periode: 17.02.24 - 30.12.24
 • Tidspunkter: 09.00-10.45, 11.00-12.45 og 13.15-15.00*
 • Varighet: 1t 45 min - 2 t
 • Maks. antall elever: 30 (16 bhg) + 2 lærere
 • Sted: Haugar kunstmuseum 
 • DKS
 • Opplegget kan tilpasses etter behov

*Tidspunkt avtales ved bestilling og kan tilpasses noe. Lærere har anledning til å komme gratis inn på Haugar og se utstillingen før de skal ha med seg klasser hit, men dette må da avklares med museet på forhånd.

Samlingsutstilling og verksted

Haugar kunstmuseum hadde ingen eksisterende kunstsamling da det ble åpnet i 1995. Siden har samlingen vokst med blant annet tildelninger fra Norsk kulturråds innkjøpsordning, private donasjoner, i tillegg til Stiftelsen Haugar Kunstmuseums egne innkjøp. Samlingen består i dag av nærmere 700 kunstverk. Den omfatter også noen viktige deponier.

Fokuset for innsamlingsarbeidet har både gått i retning av regional forankret samtidskunst, men også av noe eldre kunst. Samlingen speiler også museets utstillingsvirksomhet gjennom disse årene med både nasjonale og internasjonale kunstnere. Den inneholder både videoverk, installasjoner og papirarbeider, men utvalget til denne presentasjonen vil hovedsakelig bestå av maleri og skulptur. 

Blant kunstnerne som kommer til å inngå i utvalget finner vi blant andre: Anna-Eva Bergman, Sidsel Bergløff, Marthe Johnslien, Irma Salo Jæger, Bjørn Ransve, Kjartan Slettemark, Torbjørn Rødland, og våre nye ervervelser av Siri Aurdal og Mouche Thomsen.

 • 1/3
 • 2/3
 • 3/3

Kunstsamtale i samlingen

I møtet med kunstverkene i de ulike utstillingssalene får elevene mulighet til en umiddelbar kunstopplevelse som kombineres med analytiske grep. Det er elevenes egne utvalgte arbeider som er utgangspunktet for den videre formidlingen. 

Vi veksler mellom elevenes personlige opplevelse av verkene, verkssamtaler og miniforedrag. Målet er å gi rom for ulike refleksjoner og tolkningsmuligheter. Formidlingens form og innhold tilpasses gruppen.

Verksted

Inspirert av Siri Aurdals installasjon Almanakk, 2020-23 lager vi egne mobile – bevegelige skulpturer i ulike materialer.

 • 1/1

Fra læreplanen

 • Kunst og kultur omfatter mange skapende og kreative fagområder, som påvirker både våre fysiske omgivelser og samfunnsutviklingen. Vår estetiske sans utvikles i møte med ulike kulturelle uttrykk, og de bidrar til å løfte fram nye perspektiver. Kunst- og kulturuttrykk har også betydning for den enkeltes personlige utvikling. Kulturelle opplevelser har en egenverdi, og elevene skal få oppleve et variert spekter av kulturuttrykk gjennom sin tid i skolen.
 • Muntlige ferdigheter i kunst og håndverk er å kunne sette ord på og reflektere over estetiske opplevelser og skapende prosesser. 
 • Eleven skal kunne fordype seg i en visuell uttrykksform og/eller en håndverksteknikk, utforske muligheter gjennom praktisk skapende arbeid og presentere valg fra idé til ferdig resultat.

Last ned tilbudet her:

Kontaktinformasjon og bestilling

Tilbudet er gratis. Velkommen!

Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1