<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=sfmaicqcxqyxq709aqayzxfi2w533s&ev=PageView&noscript=1" />

Svend Foyn og hvalen

Hvalfangstens historie formidles gjennom utstillingen om Tønsberg-mannen, fangstmannen og pioneren Svend Foyn.

 • (Foto/Photo)
  1/1

Nøkkelinfo

 • Slottsfjellsmuseet
 • Målgruppe: Barnehage og alle skoletrinn 
 • Periode: 
 • Varighet: 
 • Sted: Slottsfjellsmuseet
 • Omvisning og byvandring
 • Tilbudet er gratis

Om opplegget

Hvalfangstens historie formidles gjennom utstillingen om Tønsberg-mannen, fangstmannen og pioneren Svend Foyn. 

1800-tallets utvikling av nye fangstmetoder sees i sammenheng med annen samfunnsutvikling og som ledd i den industrielle revolusjon. Foyns tilknytning til Tønsberg er et sentralt tema. Gjennom lokalhistorien får vi innblikk i 1800-tallet.

Flere hvaltyper av de spektakulære og over 100 år gamle hvalskjelettene vises i Hvalhallen, og dimensjonene forklarer den utfordringen fangstmennene hadde. 

En autentisk film fra 1900-tallets hvalfangst i Antarktis kan vises avslutningsvis. 

Undervisningsopplegget kan kombineres med en rusletur i sentrum i Svend Foyns fotspor.

Kontaktpersoner

Ellen Asplin
Telefon: 406 23 643
epost: ellen.asplin@vestfoldmuseene.no 


Line Berg Härström
Telefon: 469 49 160
epost: line.berg.harstrom@vestfoldmuseene.no