Andre privatarkiver

Av andre privatarkiver finnes personarkiver, gårdsarkiver, samlinger, minneinnsamlinger og institusjonsarkiver.

  • Bildet viser en bunke med gamle brev og postkort (Foto/Photo)
    1/1
    Brevsamling fra privatarkivet etter Lilian Franklin Bull. A-2164 - Pa 1006 - Franklin Bull, Lilian