Hopp til hovedinnhold

Andre privatarkiver

Av andre privatarkiver finnes personarkiver, gårdsarkiver, samlinger, minneinnsamlinger og institusjonsarkiver.

  • Bildet viser en bunke med gamle brev og postkort
    1/1
    Brevsamling fra privatarkivet etter Lilian Franklin Bull. A-2164 - Pa 1006 - Franklin Bull, Lilian

Eksempler på privatarkiver

Arkivet etter skipsreder Peder Hansen Pande fra Tønsberg befinner seg i Vestfoldarkivet. Det samme gjør arkivet etter sønnen, skipsreder Henry Pande.

Vestfoldarkivet har fått en spennende samling med originale illegale aviser fra andre verdenskrig. av Bjørg Bakke Andersen (94). Hun var selv med å distribuere avisen.

I april i år mottok Vestfoldarkivet en del materiale etter Olav Torp som var sjef for Milorgs område 1531. Dette området omfattet Tønsberg by, og var en del av avsnitt 153- Tønsberg og omegn. Avsnittet var igjen en del av Distrikt 15- Vestfold.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1