DKS og undervisning

Vestfoldarkivets formidling fokuserer på arkivenes samfunnsrolle. I tillegg setter vi lys på de arkivene vi har, hva de inneholder og hvordan de kan komme til nytte for interesserte brukere. Gjennom skoleformidlingen velger vi prosjekter som fremhever menneskerettigheter, demokrati og mangfold. Vi søker å knytte historiske hendelser, også der demokrati og menneskerettigheter er satt under press, opp mot samtidens utfordringer.

  • Alle
  • 8-10 trinn
  • Høyere utdanning
  • Videregående

Vestfoldmuseene har et stort felles formidlingsprosjekt som handler om Holocausts nedslag i fylket vårt. Lokale fortellinger om mennesker og steder løftes frem – og formidles direkte på åstedene for overgrepene som ble utført mot jøder så vel som mot motstandere av det nazistiske regimet.

En hvit pin med rosa tekst. Det står Ikke bli redd - det er dine følelser.

Isak og Even fikk hverandre – og innmari mange i Norge jublet. Men hvorfor er de med i et program som heter «SKAM»? En fortellerforestilling om toleranse, likeverd og skeivt mangfold.

Samarbeid mellom Vestfoldarkivet og Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vestfoldsarkivets formidling

Vestfoldarkivets formidling retter seg mot skolen gjennom Den kulturelle skolesekken. I tillegg formidler vi til et allment publikum gjennom gratis foredrag og arrangementer, samt historiebladet ARKIVERT.

DKS og undervisning hos Vestfoldmuseene

Vestfoldmuseene tilbyr undervisning gjennom
Den kulturelle skolesekken (DKS) i Vestfold
og egne undervisningsopplegg. Temaene strekker seg fra viktingtid til aktuell kunst og tar utgangspunkt i våre faste samlinger eller skiftende utstillinger.