DKS og undervisning

Vestfoldarkivets formidling fokuserer på arkivenes samfunnsrolle. I tillegg setter vi lys på de arkivene vi har, hva de inneholder og hvordan de kan komme til nytte for interesserte brukere. Gjennom skoleformidlingen velger vi prosjekter som fremhever menneskerettigheter, demokrati og mangfold. Vi søker å knytte historiske hendelser, også der demokrati og menneskerettigheter er satt under press, opp mot samtidens utfordringer.

  • Alle
  • 8-10 trinn
  • Høyere utdanning
  • Videregående
Bildet er i svart/hvitt og viser en av leirene der norske jøder ble hold fanget.

Vestfoldarkivet tilbyr foredrag og omvisning på Berg fengsel, som var interneringsleir under krigen. Formidleren Ulla Nachtsterns morfar, Moritz Nachtstern, var én av de deporterte jødene.

En hvit pin med rosa tekst. Det står Ikke bli redd - det er dine følelser.

Isak og Even fikk hverandre – og innmari mange i Norge jublet. Men hvorfor er de med i et program som heter «SKAM»? En fortellerforestilling om toleranse, likeverd og skeivt mangfold.

Samarbeid mellom Vestfoldarkivet og Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Bildet viser en sort side med teksten Det angår også deg øverst og seks bokser med ulike bilder nedenfor

En nettressurs for elever ved ungdomsskole og videregående trinn.

Vestfoldsarkivets formidling

Vestfoldarkivets formidling retter seg mot skolen gjennom Den kulturelle skolesekken. I tillegg formidler vi til et allment publikum gjennom gratis foredrag og arrangementer, samt historiebladet ARKIVERT.

DKS og undervisning hos Vestfoldmuseene

Vestfoldmuseene tilbyr undervisning gjennom
Den kulturelle skolesekken (DKS) i Vestfold
og egne undervisningsopplegg. Temaene strekker seg fra viktingtid til aktuell kunst og tar utgangspunkt i våre faste samlinger eller skiftende utstillinger.