<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=sfmaicqcxqyxq709aqayzxfi2w533s&ev=PageView&noscript=1" />

Kontekst og tanke - Vestfoldmuseenes skriftserie

Kontekst og Tanke er vår fagfellevurderte publikasjonsserie. Utgivelsen er forankret i FoU-planen og forskningsprofil.

  • Kontekst og tanke: Samlingsforvaltning og historieformidling i Vestfold. Redaktør Lise Emilie Talleraas. (Foto/Photo)
    1/1
    Kontekst og tanke: Samlingsforvaltning og historieformidling i Vestfold. Redaktør Lise Emilie Talleraas.

Satsningsområder

Følgende satsningsområder peker seg ut:

• Kulturhistorie og kulturkunnskap med kobling til historie og arkeologi

• Kunst- og kunstformidling, både historisk og samtidsrelatert

• Praksisnær tematikk med kobling til eksperimentell arkeologi, formidling og samlingsforvaltning

• Tverrfaglige prosjekter hvor tematikk har nær berøring med tema som demokrati, mangfold og bærekraft

Redaksjon

  • Lise Emilie Talleraas (redaktør)
  • Dag I Børresen (medredaktør/ koordinator faggruppe maritim historie)
  • Ingrid Nøstberg
  • Kasper Rogde Søyland
  • Torill Johanne Mobech-Hanssen (billedredaktør)