Hopp til hovedinnhold

Vikinggården på Borre

Elevene på 6. trinn i Vestfold inviteres til DKS-opplegg om aristokratiet på Borre.

 • Stemningsfullt inne i Gildehallen. Foto: Jonas Gusland
  1/1
  Midgard 2018. Fotograf Jonas Nord Gusland

Nøkkelinfo

 • Midgard vikingsenter
 • Målgruppe: 6. trinn 
 • Varighet: 3 timer og 55 minutter
 • Periode: Høst
 • Sted: Gildehallen, Midgard, Borre
 • Tilbudet er gratis

Om opplegget

Elevene på 6. trinn i Vestfold inviteres til DKS-opplegg om aristokratiet på Borre. Her får de lære om vikingtiden i et lokalt perspektiv på en autentisk læringsarena. 

Praktiske aktiviteter

Gjennom praktiske aktiviteter vil de få en forståelse for ulike sider av vikinglivet, deriblant det aristokratiske livet, gildehallen, alliansebygging, vikingidrett og håndverk. 

Ytterligere beskrivelse finnes på DKS-sidene til Vestfold fylkeskommune.

Faglig forberedelse

For å få et størst mulig læringsutbytte er det ønskelig at elevene kommer forberedte. De bør kjenne begrepene «jernalder» og «vikingtid» før besøket.

Kompetansemål

Innholdet tar utgangspunkt i Fagfornyelsen og Kunnskapsløftet. Kompetansemål fra fagene samfunnsfag, norsk, og kunst og håndverk vil bli dekket i ulik grad gjennom de ulike aktivitetene.

Praktiske opplysninger

Bekledning
Gildehallen har et ildsted som kun gir strålevarme. Det kan være vått og gjørmete i gresset, så gode vanntette sko er viktig, i tillegg til yttertøy som gjør at man holder varmen hele dagen. Flere av postene foregår under åpen himmel uansett vær.

Gruppeinndelinger
Praktiske aktiviteter krever ofte mindre grupper. Behov for gruppeinndelinger gjøres oppmerksom på i lærerinformasjonen. Denne gruppeinndelingen må lærer ha planlagt og informert elevene om før besøket.

Lærerens rolle
Det skal være med minst en lærer pr. 25-30 elever. Det er lærernes ansvar å sørge for at elevene til enhver tid er der de skal være, og for ro og orden underveis. Vår erfaring er at det er viktig at medfølgende lærere kjenner elevene godt. Det er også mer utfordrende med utendørs aktiviteter. Midgard vikingsenter er opptatt av kvalitetssikring. Lærerne blir bedt om å fylle ut et kort skriftlig evalueringsskjema i løpet av museumsbesøket.

Tilrettelegging for spesielle behov
Vi spesialsyr våre opplegg slik at alle deltagere kan få oppleve og lære gjennom våre aktiviteter. Alle lokalene og utearealene til senteret er tilgjengelige for rullestolbrukere. Vi har handikapp-toalett og to handikapp-parkeringsplasser ved gildehallen. Meld inn behov for tilrettelegging i god tid før besøket.

Mat og drikke
Besøkende kan handle og spise i kafeen. Medbrakt mat må spises ute. Midgard har fine uteareler der skolene og barnehagene kan bruke til lunsjtiden.

Kontaktinformasjon

Midgard vikingsenter

post@vestfoldmuseene.no
33 07 18 50

Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1