Hopp til hovedinnhold

Milliontilskudd fra Fylkeskommunen

I 2022 bevilget Fylkeskommunen til sammen 20 millioner til Midgard vikingsenter og Herregården ved Larvik museum. Og 7. juni 2023 ble denne summen til 27 mill! I tillegg fikk Vestfoldarkivets Senter for Næringslivsarkiver innvilget 2 millioner for deres spennende satsning.

 • Herregården. Foto: Georg Aamodt.
  1/1
  Herregården i Larvik. Foto: Georg Aamodt.
 • I en hage i Herregården i Larvik. Helt i horisonten skimtes et kirketårn. Det er sommer og grønne busker rundt
  Fra Herregården. Foto: Georg Aamodt.

En gavepakke

Bevilgningen i 2022 ble vedtatt av politikerne i Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett. I 2023 innvilget Fylkesutvalget hele 7 millioner ekstra.

Av tilskuddet går da 25 millioner til Herregården, Herregårdshagen i Larvik og Akantus-prosjektet. Les om prosjektet her.

Det er Larvik kommune som, sammen med Vestfoldmuseene, har søkt om midler. Pengene skal blant annet øremerkes restaurering av Herregårdens første- og andre etasje. 

Les mer på Larvik kommunes egne nettsider.


Senter for næringslivsarkiver

Næringslivet har en sentral rolle i det norske samfunnet. En stor del av samfunnets verdiskaping skjer i privat sektor – i bedrifter fra ulike bransjer. Arkivene etter næringslivet har derfor stor samfunnsmessig verdi og bør bevares for ettertiden. Dette ønsker Vestfoldarkivet å bidra til. Les mer om næringslivsarkiver her.


Vikingsatsning i Vestfoldmuseene

Vestfoldmuseene har også fått midler til å arbeide videre med planene for et større utstillingslokale på Midgard vikingsenter. Vi er veldig glade for tilskuddet, og ser frem til å samarbeide tett med fylkeskommunen og andre for å få til dette løftet for Midgard og vikingtidssatsningen i vår region.

 • 1/1
  Vikingsatsning i Vestfoldmuseene.
Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1