Hopp til hovedinnhold

Milliontilskudd fra Fylkeskommunen

20. oktober 2022 ble en gledens dag for Vestfoldmuseene! Vi fikk da beskjed om at Fylkeskommunen bevilger til sammen 20 millioner til Midgard vikingsenter og Herregården ved Larvik museum.

  • Herregården. Foto: Georg Aamodt.
    1/1
    Herregården i Larvik. Foto: Georg Aamodt.

En gavepakke

Bevilgningen ble vedtatt av politikerne i Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett. 

Av tilskuddet går 18 millioner til Herregården og Herregårdshagen i Larvik.

Det er Larvik kommune som, sammen med Vestfoldmuseene, har søkt om midler. Pengene skal blant annet øremerkes restaurering av Herregårdens første- og andre etasje. 

Les mer på Larvik kommunes egne nettsider.


Vikingsatsning i Vestfoldmuseene

Vestfoldmuseene har også fått midler til å arbeide videre med planene for et større utstillingslokale på Midgard vikingsenter. Vi er veldig glade for tilskuddet, og ser frem til å samarbeide tett med fylkeskommunen og andre for å få til dette løftet for Midgard og vikingtidssatsningen i vår region.

  • 1/1
    Vikingsatsning i Vestfoldmuseene.