Tidligere utstillinger

Her finner du informasjon om tidligere utstillinger vi har hatt.

Utstilling 3. august 2019 - 1. desember 2019.

Utstilling 28. september 2019 - 29. desember 2019.

Utstilling 27. april 2019 - 8. september 2019.

Bildet viser to malerier som henger på mørke vegger.

Utstillingen 8. desember 2018 - 31. mars 2019.

Bildet viser tre innrammede foto i svart/hvitt på hvit vegg. På gulvet står en mørk skulptur.

Utstilling 19. januar 2019 - 31. mars 2019.

Bildet viser utdrag fra utstillingen, med gule blomster på rødlig bakgrunn.

Utstilling 6. oktober 2018 - 30. desember 2018.

Bildet viser Warhols tolkning av Munchs maleri «Skrik».

Utstilling 27. januar 2018 - 5. april 2018.

Bildet viser et av Kiellands malerier.

Utstilling 26. mai 2018 - 16. september 2018.

Bildet viser en mann med alvorlig mine og blågrønt hår.

Utstilling 27. januar 2018 - 6. mai 2018.

Bildet i svart/hvitt viser en hvit hest i et rom.

Utstilling 5. mai 2018 - 7. oktober 2018.

Bildet viser et maleri av et grått hus som stikker ut i havet.

Utstilling 6. mai 2017 - 17. september 2017.

Bildet viser flere rosa figurer.

Utstilling 28. januar 2017 - 17. april 2017.

Bildet viser Sverre Mallings maleri av en moskus.

Utstilling 28. januar 2017 - 30. desember 2017.

Bildet viser et av Bjørn Erik Haugens malerier.

Utstilling 7. oktober 2017 - 30. desember 2017.

Bildet viser et av Vibeke Slyngstads malerier.

Utstilling 14. oktober 2017 - 27. desember 2017.

Bildet viser et av Odd Nerdrums malerier.

Utstilling 30. januar 2016 - 17. april 2016.

Bildet viser et av Widerbergs malerier.

Utstilling 6. februar 2016 - 30. desember 2016.

Bildet viser et nærbilde av et foto i svart/hvitt.

Utstilling 7. mai 2016 - 11. september 2016.

Bildet viser Morten Viskums «The clown».

Utstilling 1. oktober 2016 - 30. desember 2016.

Bildet viser Sverre Mallings maleri av en moskus.

Utstilling 30. januar 2016 - 17. april 2016.

Bildet viser et maleri av Vikingtiden.

Utstilling 10. september 2015 - 30. desember 2015.

Bildet viser kunstnerens maleri «Åsa ved vinduet».

Utstilling 9. mai 2015 - 30. desember 2015.

Bildet viser maleriet Eva Mudocci.

Utstilling 1. januar 2015 - 31. desember 2015.

Bildet viser et av Trine Formoes malerier av en kvinne.

Utstilling 24. januar 2015 - 1. april 2015.

Bildet viser en av Gulliksens installasjoner, der han blant annet har brukt overheads.

Utstilling 31. januar 2015 - 16. mai 2015.

Bildet viser et av Lars Ellings velkjente malerier.

Utstilling 18. april 2015 - 16. august 2015.

Bildet viser et av kunstnerens malerier.

Utstilling 30. mai 2015 - 15. august 2015.

Bildet viser et av maleriene i samlingen.

Utstilling 25. januar 2014 - 11. mai 2014.

Bildet viser et butikkvindu med navnet Tønsberg, som har blitt tilgriset.

Utstilling 25. januar 2014 - 4. mai 2014.

Bildet viser et maleri av de kongelige.

Utstilling 24. mai - 28. september 2014

Bildet viser et av kunstnerens malerier.

Utstilling 31. mai 2014 - 14. september 2014.

Bildet viser et av kunstnerens bilder, med stabler av oppvask.

Utstilling 27. september 2014 - 30. desember 2014.

Bildet viser et av kunstnerens verk, fra filmen Monte Cassino.

Utstilling 11. oktober 2014 - 30. desember 2014.

Bildet viser et portrett fra utstillingen.

Utstilling 5. oktober 2013 - 8. desember 2013.

Bildet i svart/hvitt viser en hage der man ser to ben på en person som sitter i en stol.

Utstilling 23. mars 2013 - 20. mai 2013.

Bildet viser modeller av hjerner som henger fra taket.

Utstilling 27. september 2013 - 8. desember 2013.

Bildet viser en av installasjonene i utstillingen.

Utstilling 2. februar 2013 - 12. mai 2013.

Bildet viser to av kunstnerens malerier.

Utstilling 19. januar 2013 - 10. mars 2013.

Bildet viser noen av maleriene fra utstillingen, her en tolkning av Munchs Skrik.

Utstilling 8. juni 2013 - 8. september 2013.

Bildet viser Andy Warhols tolkning av maleriet Skrik.

Utstilling 16. juni 2012 - 30. juni 2013.

Bildet viser et av Pushwagners verk, der rosa er en fremtredende farge.

Utstilling 22. september 2012 - 30. desember 2012.

Bildet viser et av verkene i samlingen.

Utstilling 16. mai 2012 - 23. september 2012.

Bildet viser et av Frank Brunners verk.

Utstilling 2. juni 2012 - 9. september 2012

Bildet viser en av Melgaards installasjoner.

Utstilling 30. mars 2012 - 16. mai 2012

Bildet viser et av Stokkes verk.

Utstilling 22. september 2012 - 30. desember 2012.

Bildet viser et portrett malt av Ragnar Almén.

Utstilling 21. januar 2012 - 29. april 2012